desportbso

De Sport BSO
Title
Ga naar de inhoud
Ontwikkelen van Sociaal gedrag middels
sport & spel

lees hier ons (verkorte) pedagogische beleidsplan

(Pedagogische) Doelstellingen
 
 • Bieden van een veilige plek na school, waar je jezelf mag zijn.
 • Het ontwikkelen van sociaal gedrag middels sport en spel
 • Het aanbieden en stimuleren van "meer bewegen voor kinderen"
 • Het emotioneel laten groeien, eigenwaarde vergroten;
  "elk kind wil een tijger zijn"
 • Lekker in je vel zitten in een veilige omgeving.
 • De Sport BSO biedt kinderen na school een omgeving waar ze zichzelf
  mogen zijn, zich veilig voelen en zich middels sporten en spelen mogen ontwikkelen.
 • Bewegen is gezond en goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling
  van kinderen. Ze leren op een speelse wijze keuzes maken en om te gaan met
  de consequenties die daaraan vastzitten, uiteraard passend bij hun ontwikkelingsniveau.
 • Sport zien wij als middel om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.
  Uitgangspunt is niet de sportprestatie maar een positieve sportbeleving.
  Elk kind sport op een bij hem of haar passend niveau.
"Elk kind wil een tijger zijn"
Terug naar de inhoud